NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Finanse

Moduł finansów powstał w celu łatwiejszego zarządzania własnymi środkami poprzez możliwość wpisywania przychodów i rozchodów co ułatwia kontrolę zysków i strat. Moduł ten jest przede wszystkim przeznaczony do rachunków domowych, dzięki czemu zarządzanie własnymi finansami może stać się dużo łatwiejsze jak i szacowanie na dalszy okres czasu staje się dużo prostsze.

Aby dodać wpis w module finansów należy uzupełnić podstawowe dane. Są to: Temat oraz opis zysku lub straty. Następnie kwota, która domyślnie jest oznaczona na 0. Ma to zapobiec ewentualnej pomyłce, gdyby użytkownik zapomniał wpisać odpowiednią wartość. Program w takiej sytuacji upomni się, aby uzupełnić kwotę. Program "NotesManager 3" rozumie, iż możliwe są zyski lub straty w różnych walutach dzięki czemu umożliwia wybranie wybranie odpowiedniej waluty standardowo zaznaczonej na polskich złotówkach. Waluty możliwe do wyboru są zależne od modułu walut. W ten sposób widać jak program "NotesManager 3" łączy ze sobą poszczególne moduły.
Należy również pamiętać o wyborze daty dotyczącej danego wpisu.

W aplikacji możliwe jest również ustalenie wpłaty cyklicznej, np. pensji, która ma miejsce co miesiąc. Męczące dla użytkownika byłoby gdyby musiał w każdym miesiącu wpisywać nowy wpis oznaczający pensję w danym miesiącu. Aby temu zapobiec program umożliwia wybranie opcji wpłaty cyklicznej. Wybranie tej opcji otworzy dodatkowe okno z wyborem cyklu wpłaty. Są to:
- codziennie
- tygodniowo
- miesięcznie
- inne - wybierając tę opcję użytkownik sam określa cykl dni.

Funkcja ta zadziała jednak tylko wtedy, gdy wybrana data będzie większa od aktualnej. Ma to na celu zapobieganie podawania błędnej daty przez użytkownika, w ten sposób program jest w stanie zweryfikować, czy data jest prawidłowa.

Kontrahenci
Podobnie jak w module zadań, tak i tutaj możliwe jest wybranie dodatkowych opcji podczas dodawania / edycji wpisu. możliwy jest wybór kontrahenta z poziomu modułu kontaktów. W tym celu wystarczy skorzystać z przycisku "Wybierz kontrahenta z kontaktów" co spowoduje otworzenie okna wyboru kontaktu. Wybór ten należy dokonać klikając podwójnie na danym kontakcie.
Cofnięcie wyboru lub wyczyszczenie pola kontrahenta umożliwia przycisk "Wyczyść". Pole kontrahenta jest pomocniczym elementem mającym za zadanie przyśpieszyć identyfikację płatnika lub odbiorcy.
Funkcje specjalne w module finansów
Wyświetl waluty - program umożliwia szybkie uruchomienie modułu walut ze względu na to, że oba moduły są ze sobą powiązane. Dzięki przyciskowi "Wyświetl waluty" program otworzy moduł walut.
Pokaż kontrahenta - Jeśli dany wpis posiada dodanego kontrahenta, to funkcja ta otworzy dodatkowe okno podglądu danego kontrahenta w celu szybkiego podglądu jego danych. Ułatwia to kontrolę nad finansami oraz przyśpiesza dostęp do informacji kogo dane finanse dotyczą. 
Kreator strony - przetestuj