NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Grupowanie elementów i przeznaczenie grup

Każdy element dodany w dowolnym module można w programie „NotesManager 3” grupować.
Grupowanie obiektów jest zalecane, gdyż pozwala to lepiej zarządzać poszczególnymi danymi poprzez filtrację danych po grupie.

Każdy moduł posiada swoje grupy nie powiązane z innymi modułami. Oznacza to, że w module kontaktów można umieścić grupy: „Rodzina”, „Przyjaciele”, „Znajomi” i grupy owe nie będą widoczne w żadnym innym module. Dzięki temu program zapobiega nadmiarowym danym i pozwala na łatwiejszą obsługę funkcjonalności.

Każda grupa posiada swój kolor. Program domyślnie proponuje, aby każda grupa posiadała swój unikalny kolor, lecz jeśli użytkownik zażyczy sobie inaczej, nic nie stoi na przeszkodzie by kolory były jednakowe dla kilku grup. W takiej sytuacji program poprosi o potwierdzenie, iż kolory mają być takie same, a po uzyskaniu odpowiedzi potwierdzającej grupa zostanie utworzona / edytowana.

Kolory grup mają charakter informacyjny poprzez wizualne zaprezentowanie danych. Każdy element w zakładce głównej oraz w zakładce usuniętych danych, jest przydzielony do jakiejś grupy. Domyślnie program „NotesManager 3” tworzy grupę „Wszystkie grupy” i jest to grupa wyjątkowa, gdyż nie można jej edytować ani usuwać.
Przydzielone elementy do grup są oznaczone poprzez kolor odpowiadający ich grupie. Dzięki temu program w sposób szybki i estetyczny reprezentuje do jakiej grupy są przydzielone określone elementy.

Na zakładce głównych danych oraz danych usuniętych możliwa jest filtracja po grupie. Domyślnie program nie filtruje danych i wyświetlone są „Wszystkie grupy”. Istnieje jednak możliwość wyświetlenia tylko określonej grupy danych, poprzez wybranie grupy na filtrze (lista rozwijana).W ten sposób wyświetlone zostaną elementy przydzielone tylko do określonej grupy.
Kreator strony - przetestuj