NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Imieniny

Moduł imienin powstał w celu łatwiejszej kontroli nad tymi danymi oraz scalenia tych informacji z modułem kalendarza. Z tego też powodu wraz z programem "NotesManager 3" powstał plik "imieniny.xml" możliwy do importu. Plik ten spowoduje uzupełnieniem modułu ogromną ilością danych o imionach i przypadających im datach imienin. Jeśli jednak użytkownik nie chce posiadać danych o imieninach, pliku nie trzeba importować.

Aby dodać nowe imieniny wystarczy uzupełnić podstawowe dane na oknie dialogowym. Jest to tylko imię, ale trzeba pamiętać o wybraniu daty imienin dla danego imienia. Pamiętać należy, iż import_ując plik "imieniny.xml" duża baza imienin zostanie automatycznie zaimportowana i zapewne większość imion program już będzie posiadać.
Moduł ten nie posiada żadnych specjalistycznych funkcji.
Kreator strony - przetestuj