NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Kontakty

Moduł ten ma za zadanie przechowywać zapisane przez użytkownika kontakty.Aby kontakt mógł zostać utworzony należy uzupełnić podstawowe informacje z szeregu innych danych. Podstawowymi informacjami o kontakcie są: imię i nazwisko. Warto jednak uzupełnić więcej informacji, aby dane o kontaktach były jak najpełniejsze co ułatwi kontrolę nad danymi w tym module. Program "NotesManager 3" umożliwia nawet przechowywanie zdjęć wybranych osób, dzięki czemu możliwe jest utworzenie wizerunku danej osoby.

Specjalistyczne funkcje w module kontaktów
Wyślij maila - Funkcja ta wykrywa domyślny zainstalowany program E-mail na komputerze, a następnie korzystając z niego umożliwia wysłanie maila do wybranego na liście kontaktu pod warunkiem, iż dany kontakt posiada jakiś zapisany e-mail.
Wyślij wizytówkę - Funkcja ta wykrywa domyślny zainstalowany program E-mail na komputerze, a następnie korzystając z niego umożliwia wysłanie wizytówki o wybranym na liście kontakcie. 
Kreator strony - przetestuj