NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Notatki

Moduł ten służy do przechowywania różnego rodzaju notatek tworzonych przez użytkownika. Tworzenie notatek polega na uzupełnieniu informacji wyświetlonych na oknie dialogowym.
Informacje wymagane do tworzenia notatki to temat i jej treść. Po uzupełnieniu tych pól możliwe będzie utworzenie takiej notatki, która następnie umieszczona zostanie w module.
Podczas tworzenia notatek możliwe jest zaznaczenie opcji "Utwórz okno z notatką" co oznacza, ze natychmiast po zakończeniu dodawania / edycji notatki zostanie utworzona "żółta karteczka" z ową notatką.


Moduł notatek posiada zaimplementowaną funkcję tworzenia "żółtych karteczek", dzięki czemu użytkownik ma możliwość tworzenia ważnych notatek i wyświetlenia ich na ekranie monitora, dzięki czemu kontrola nad notatką osiąga najwyższy stopień. "Żółta karteczka" w programie "NotesManager 3" posiada kolor grupy przypisanej do danego wpisu, dzięki czemu korzystając z grupowania elementów, karteczki w programie będą posiadać unikalne kolory, co pozwoli szybciej nimi zarządzać, poprzez zwykłą prezentację wizualną.

Funkcje specjalistyczne modułu notatek
Wyślij maila - Funkcja ta wykrywa domyślny zainstalowany program E-mail na komputerze, a następnie korzystając z niego umożliwia wysłanie maila z treścią danej notatki.
Otwórz / Zamknij notatkę - Funkcja ta umożliwia szybkie utworzenie / zamknięcie "żółtej karteczki" z wybraną na liście notatką. 

Funkcje żółtej karteczki
"Żółta karteczka" posiada kilka funkcji umożliwiających szybką kontrolę nad notatką. Są to:
Pokaż / ukryj zawartość notatki - funkcja ta umożliwia "zwinięcie" treści notatki tylko do wyświetlenia tematu. Dzięki temu możliwe jest posiadanie na ekranie monitora wielu "żółtych karteczek" niezależnie jak wiele informacji jest w nich zapisanych. W sytuacji gdy informacja tekstowa o notatce będzie potrzebna do wyświetlenia, wystarczy skorzystać z tego przycisku. Funkcja ta ma na celu zaoszczędzenia miejsca na ekranie monitora w sytuacji gdy notatka posiada długą informację tekstową.

Nie pokazuj / pokazuj zawsze na wierzchu - Funkcja ta działa analogicznie jak przycisk na oknie głównym programu "NotesManager 3", lecz dotyczy tylko wybranej notatki. Oznacza to, że włączenie tej funkcji spowoduje, iż "żółta karteczka" będzie wyświetlana na monitorze zawsze, niezależnie od aktualnie używanego programu. Dzięki temu notatka taka będzie zawsze widoczna, co ułatwia pamiętanie o jej istnieniu i informacji zapisanej na niej. Wyłączenie tej funkcji spowoduje, iż notatka zacznie zachowywać się jak każde inne okno i będzie "pod" innymi używanymi aplikacjami w danej chwili.

Edytuj notatkę - Funkcja ta jest szybkim uruchomieniem edycji notatki z poziomu "żółtej karteczki". Dzięki temu program umożliwia natychmiastową edycję "żółtej karteczki" nie wymuszając uruchomienia całego modułu notatek.

Zamknij - Funkcja ta zamyka okno "żółtej karteczki".
"Żółte karteczki" są natychmiast odświeżane w sytuacji, gdy zostanie edytowana lub usunięte odpowiadający im notatka.
Kreator strony - przetestuj