NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

O programie

Program „NotesManager 3” to aplikacja, która ma na celu ułatwienie codziennych obowiązków każdemu użytkownikowi komputera. Każdy człowiek musi zapamiętać dużą ilość dat i wykonać podczas codziennych obowiązków mnóstwo czynności, co w znacznym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo zapomnienia o czymś istotnym lub też zwiększa do niebezpiecznego poziomu nasz stres. Program „NotesManager 3” ułatwi każdemu użytkownikowi wszystkie trudności dnia poprzez zapamiętywanie danych oraz przypominanie o ważnych wydarzeniach, czynnościach lub też zadaniach. Aplikacja będzie pamiętać wszystkie informacje za nas, dzięki czemu zaoszczędzimy czas, pieniądze oraz zdrowie. Co najważniejsze program jest całkowicie darmowy i możliwe jest jego wykorzystywanie również w celach komercyjnych.

Narzędzie to wyposażono w takie moduły jak:
„Kalendarz”, który przechowuje dane zapisane z innych modułów oraz w ładny i przejrzysty sposób prezentuje kolejne dni miesiąca. Moduł ma na celu zaprezentowanie w szybki sposób wszystkich zaplanowanych przez użytkownika czynności. Więcej opisu o kalendarzu znajduje się w rozdziale „Kalendarz i jego funkcje”.

„Notatki” przechowują wszystkie opisy tekstowe przydatne użytkownikowi. Mogą być to dowolne opisy, które mają na celu przypominanie o czynnościach do wykonania. Moduł ten ma zaimplementowane funkcje „żółtych karteczek” dzięki czemu notatka może przybrać kształt kartki, którą można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie. Więcej informacji o notatkach znajduje się w rozdziale „Notatki i żółte karteczki”.

„Kontakty” to moduł przechowujące wszystkie informacje o znajomych osobach. Aplikacja została wyposażona w duży zbiór informacji jakimi użytkownik może opisać dany kontakt. W module tym można przechowywać wszelkie informacje o osobach. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Moduł kontaktów i jego funkcje”.

„Zdarzenia” to moduł prezentujący w chronologicznej liście kolejne wydarzenia zapisane w organizerze. Moduł ten kumuluje wszystkie zapisane informacje we wszystkich modułach, a następnie wyświetla wszystkie informacje zapisane w organizerze chronologicznie według dat wydarzeń. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Zdarzenia chronologiczne”

„Plan tygodnia” to moduł odpowiedzialny za przechowywanie informacji cyklicznie występujących w ciągu całego tygodnia. Informacje takie to np.: „rozpoczęcie pracy”, „przerwa obiadowa” itp. Moduł w estetyczny sposób prezentuje cały tydzień, tak by dla użytkownika aplikacja była jak najłatwiejsza w obsłudze. Więcej informacji o module znajduje się w rozdziale „Plan tygodnia i jego funkcje”.

„Daty i rocznice” powstały z myślą o przechowywaniu ważnych dla użytkownika rocznicach i datach, Program sam dba o pamiętanie o zbliżających się ważnych datach i w razie konieczności przypomina użytkownikowi o nadchodzącym wydarzeniu. Więcej informacji o tym module znajduje się w rozdziale „Daty i rocznice”

„Album” to moduł, który może przechowywać dla użytkownika duże ilości zdjęć. Dodatkowo element ten został w aplikacji wyposażony w moduł przeglądarki zdjęć, która w ładny i estetyczny sposób jest w stanie zaprezentować wszystkie umieszczone w module fotografie. Więcej informacji o module znajduje się w rozdziale „Album i jego funkcje”

„Imieniny” to moduł, który powstał z myślą o kalendarzu. W module tym użytkownik może przechowywać informacje o imieninach i związanymi z nimi imionami i datami. Wszystkie te informacje będą w estetyczny sposób zaprezentowane w kalendarzu. Istnieje również możliwość uruchomienia dodatkowych opcji powiadomień o zbliżających się imieninach. Więcej informacji o module znajduje się w rozdziale „Moduł imienin i jego funkcje”.

„Waluty” to moduł przechowujący informacje zapisane przez użytkownika jak i pobrane dane z Narodowego Banku Polskiego. Aplikacja umożliwia użytkownikowi pobranie najnowszych kursów walut z Narodowego Banku Polskiego jak i modyfikowania w dowolny sposób tych danych. Więcej informacji o module znajduje się w rozdziale „Moduł walut i jego funkcje”.

„Sejf haseł” to moduł przechowujący wszystkie newralgiczne dane użytkownika, czyli hasła dostępu do dowolnych infrastruktur. Mogą to być strony internetowe, kody PIN lub też hasła dostępu do komunikatorów. Moduł jest wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia danych, które chronią dane użytkownika. Więcej informacji o module znajduje się w rozdziale „Sejf haseł i jego funkcje”

„Zadania” to moduł przechowujący wszelkie informacje o zadaniach, które mają odbyć się oraz zakończyć się określonego dnia o danej godzinie. Element ten powstał w aplikacji w celu ułatwienia pracy i ułatwienia zarządzania własnym czasem. Więcej o module znajduje się w rozdziale „Moduł zadań i jego funkcje”.

„Finanse” to moduł przechowujący dane o kosztach i przychodach w określonym dniu. Moduł umożliwia wybranie stawki oraz waluty w której wykonana zostanie lub też została transakcja. Więcej informacji o module znajduje się w rozdziale „Moduł finansów i jego funkcje”

Aplikacja umożliwia działanie na kilku modułach jednocześnie co bardzo przyśpiesza oraz ułatwia pracę. Wszelkie moduły powiązane ze sobą są odświeżane natychmiast po tym jak zostaną wykonane na nich dowolne operacje. Program został tak zaprojektowany, aby każdy moduł był obsługiwany w analogiczny sposób do pozostałych co umożliwia łatwą i bezproblemową obsługę programu. Ponadto każdy element aplikacji „NotesManager 3” umożliwia kontrolę poprzez skróty klawiszowe. Dowolne okno w programie można zamknąć przyciskiem „escape”, jak i wiele innych czynności wykonać w poszczególnych narzędziach korzystając z prostych i intuicyjnych skrótów klawiszowych. Więcej informacji o skrótach klawiszowych znajduje się w rozdziale „Skróty klawiszowe w aplikacji”.

„NotesManager 3” posiada intuicyjne i przejrzyste menu zbudowane z lewej strony okna. Podobnie zbudowane menu znajduje się w większości modułów co podkreśla, iż aplikacja została utworzona w sposób jednolity i przemyślany.
Program posiada szereg opcji, które można bliżej poznać w rozdziale „Opcje i konfiguracja”. Wszystkie moduły posiadają szereg możliwości ustawień personalnych utworzonych z myślą o indywidualnych użytkownikach i ich preferencjach.
Aplikacja posiada wbudowany moduł powiadomień, który można dowolnie konfigurować wedle własnych potrzeb. Moduł powiadomień ma na celu informować użytkownika o zbliżających się ważnych wydarzeniach. Moduł ten posiada dwie możliwe konfiguracje powiadomień: „komunikat w oknie” oraz „komunikat o chmurze”, oba rodzaje powiadomień mogą działać jednocześnie jak i zostać wyłączone przez użytkownika. 

W programie możliwe jest exportowanie danych do dwóch formatów „txt” lub też „xml” w celu importowania tych danych na innym komputerze. Funkcja ta ma ułatwić i umożliwić prostą, bezproblemową i szybką wymianę danych pomiędzy użytkownikami.
Podczas działania aplikacji warto zabezpieczyć swoje dane, w tym celu powstałą funkcja tworzenia kopii zapasowej. Funkcja ta kopiuje dane z aktualnie używanej bazy danych na osobny plik co powoduje, iż wszystkie dane przechowywane przez użytkownika w aplikacji będą bezpiecznie przechowywane w innym miejscu na wypadek utraty danych, czy też innego przypadku losowego. Warto pamiętać o aktualizowaniu kopii zapasowej poprzez jej nadpisanie nowymi danymi. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Funkcje okna głównego”.

„NotesManager 3” posiada bogaty zbiór funkcjonalności, który tylko od użytkownika zależy jak zostanie wykorzystany. Wszystkie moduły zostały wykonane w taki sposób aby dawały maksimum możliwości i uniwersalności podczas korzystania z programu.
Na dole programu widnieje pasek z podstawowymi informacjami. Są to: aktualnie używana wersja programu, autor programu oraz nieco dalej, aktualna godzina i data. Elementy te mają charakter informacyjny.

Wszystkie przechowywane dane w aplikacji są szyfrowane algorytmem Base64 oraz MD5 i zapisane w bezpiecznym pliku. Dodatkowo istnieje również możliwość zabezpieczenia danych hasłem dostępu, które wymagane będzie przy każdorazowym logowaniu się do bazy danych. Dodatkowa metoda zabezpieczenia danych dotyczy modułu „Sejf haseł” w którym to module użytkownik ma możliwość umieszczania własnych danych podlegających szczególnym zabezpieczeniom. Opis owej metody znajduje się w rozdziale poświęconemu modułowi „Sejf haseł”.Tworząc aplikację „NotesManager 3” cały czas kontrolowałem, aby poszczególne funkcje były łatwe i przejrzyste dla każdego użytkownika. Program przede wszystkim posiada dużą ilość możliwości i funkcje zachowując jednocześnie prostotę w użytkowaniu. 
Kreator strony - przetestuj