NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Proces powiadomień

Program "NotesManager 3" oferuje automatyczne powiadamianie o zbliżających się wydarzeniach. Proces ten jest w pełni automatyczny jednak można go modyfikować i ustalać wedle własnych potrzeb. Powiadomienia w aplikacji informują o zbliżających się wydarzeniach wyszukując dane z określonych modułów (określone moduły można modyfikować w opcjach) oraz w określonych odstępach czasu (również do ustalenia w opcjach).
Dodatkowo program oferuje dwa rodzaje powiadomień mogących występować jednocześnie lub osobno. Są to:
- Powiadomienia w chmurze tray
- Powiadomienia poprzez okno dialogowe

Powiadomienia mają za zadanie przypominać użytkownikowi o ważnych zdarzeniach tak aby niemożliwe było o ich zapomnieniu lub przeoczeniu. Dzięki temu program sam dba o udział w odpowiednich zdarzeniach i uprzedza o ich wystąpieniu.

Możliwe jest ręczne uruchomienie powiadomień w celu sprawdzenia, czy nie zbliżają się ważne okolicznościowe wydarzenia. Funkcja ta umożliwia weryfikację wszystkich modułów zgodnie z opcjami ustawionymi w powiadomieniach (szerzej ten element jest opisany w rozdziale Opcje i konfiguracja) lub też sprawdzenia tylko określonego jednego modułu niezależnie od opcji.
Na oknie głównym programu "NotesManager 3" znajduje się przycisk "powiadomienia", który służy do uruchomienia powiadomień dla wszystkich modułów. Dzięki temu użytkownik nie musi oczekiwać na kolejne automatyczne powiadomienia, a uruchomić je ręczne.
Drugim rodzajem powiadomień jest uruchomienie ich tylko do określonych modułów. W tym celu należy uruchomić dany moduł posiadający przycisk "powiadomienia" (np. Kontakty), a następnie nacisnąć owy przycisk. Program wykona sprawdzenie powiadomień tylko dla tego modułu, nawet jeśli w opcjach moduł ten miał być pomijany. Funkcja ta służy do okazjonalnego ręcznego weryfikowania powiadomień, co pozwala użytkownikowi szybko zarządzać zdarzeniami i wyszukiwać tylko te, które wydarzą się niedługo.Moduły, które posiadają powiadomienia to: Kontakty, Plan tygodnia, Daty i rocznice, Imieniny (standardowo wyłączone powiadomienia), Zadania oraz Finanse.
Kreator strony - przetestuj