NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Sejf haseł

Moduł sejf haseł został utworzony z myślą o prywatnych hasłach użytkownika. Dzięki temu modułowi możliwe stanie się przechowywanie wszystkich haseł (do stron www, pinów, kont bankowych itd.) w jednym bezpiecznym miejscu. Dzięki temu nie trzeba pamiętać wszystkich haseł, gdyż dostęp do nich użytkownik uzyskuje z jednego miejsca w aplikacji. 

Dostęp do modułu sejfu haseł może być strzeżony hasłem zależnie od woli użytkownika. jeśli podczas tworzenia bazy danych użytkownik zdecydował się zabezpieczyć bazę hasłem to jednocześnie moduł sejfu haseł jest również chroniony tym hasłem.
Skutkuje to tym, iż dostęp do modułu wymaga podania prawidłowego hasła, a to z kolei chroni użytkownika przed dostaniem się osób trzecich do wrażliwych danych.Aby dodać nowe hasło należy nacisnąć przycisk "Dodaj hasło" co spowoduje otworzenie okna dialogowego.

Okno to umożliwia wprowadzenie uniwersalnego hasła przez co na oknie widoczne są przyciski do zaznaczenia takie jak: "Bez loginu" oraz "Dotyczy strony wwww".
Zaznaczenie przycisku "Bez loginu" spowoduje, iż nie będzie konieczne wpisywanie loginu podczas dodawania nowego wpisu lub edycji istniejącego. Przycisk ten może się przydać w sytuacji, gdy użytkownik zechce wpisać PIN lub inne podobne hasło nie mające przypisanego do siebie loginu.

Odznaczenie przycisku "Dotyczy strony www" spowoduje, iż nie będzie konieczne uzupełnienie strony www której dotyczy dany wpis. odłączenie tego przycisku ma znaczenie wtedy, gdy użytkownik zechce dodać lub edytować wpis nie dotyczący strony www, a np. danych do bankomatu itp.

Dodatkową funkcją tego okna dialogowego są klucze widoczne obok loginu i haseł. Opis ich znaczenia znajduje się dalej w tym rozdziale.

Po uzupełnieniu tych danych w sposób taki jaki użytkownik zechce wpis zostanie utworzony.Moduł sejfu haseł nie posiada żadnych specjalistycznych funkcji.


Generowanie haseł
Okno dialogowe tworzenia / edytowania / podglądu haseł umożliwia automatyczne generowanie haseł i loginów. Służą do tego widoczne obok pola z hasłem i loginem klucze. Klikając na dany klucz uruchomi się okno dialogowe które zależnie od ustawień automatycznie wygeneruje przykładowe hasło, które użytkownik może zaakceptować lub wykonać generowanie hasła ponownie.
Program umożliwia wygenerowanie hasła według jednego trybu z możliwych dwóch. Są to: tryb wybranego zestawu znaków lub tryb wzorca.

Generowanie hasła na podstawie wybranego zestawu znaków
Jest to tryb który umożliwia użytkownikowi wybór zestawów znaków które program ma brac pod uwagę generując hasło. Możliwy wybór to:
- Małe znaki
- Duże znaki
- Cyfry
- Znaki specjalne
- Inne znaki - tutaj użytkownik może sam wpisać własne znaki jakie program ma brać pod uwagę. Możliwe jest też, iż użytkownik np. nie zechce wszystkich cyfr / znaków brać pod uwagę generując hasło, lecz chciałby by hasło jednak brało pod uwagę kilka cyfr. W tej sytuacji należałoby odłączyć cyfry, a w kontrolce "inne znaki" wpisać tylko znaki interesujące użytkownika.
Długość hasła - Tutaj użytkownik określa jak długie hasło ma wygenerować program.
Po ustaleniu opcji wystarczy wybrać przycisk "Wygeneruj", a hasło wygenerowane przez program zostanie umieszczone w kontrolce poniżej. jeśli wygenerowane hasło użytkownikowi się spodoba może on zaakceptować je wybierając zielony przycisk. jeśli jednak hasło nie spełnia oczekiwań użytkownika, można wygenerować hasło ponownie.

Generowanie hasła na podstawie wzorca
Tryb ten umożliwia użytkownikowi ustalenie wzorca na podstawie którego program ma generować kolejne znaki. Należy wprowadzić wzorzec w polu "Wprowadź wzorzec". Algorytm działa w taki sposób: wzorzec: "aA1" oznacza, że program pierwszy znak wygeneruje jako mały znak, następnie wielki znak, a na koniec cyfrę. Tak wygenerowane hasło zawsze będzie zgodne z danym wzorcem oraz będzie posiadać taką długość jaką wzorzec.
Po ustaleniu opcji wystarczy wybrać przycisk "Wygeneruj", a hasło wygenerowane przez program zostanie umieszczone w kontrolce poniżej. jeśli wygenerowane hasło użytkownikowi się spodoba może on zaakceptować je wybierając zielony przycisk. jeśli jednak hasło nie spełnia oczekiwań użytkownika, można wygenerować hasło ponownie.
Kreator strony - przetestuj