NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Terminarz zadań

Moduł ten przeznaczony jest do przechowywania wszelkiego rodzaju zadań. Dodatkowo moduł ten umożliwia wprowadzenie zakresu dat - od rozpoczęcia do końcowego terminu zakończenia zadania. Aby dodać nowe zadanie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola na oknie dialogowym. Są to: temat zadania i treść zadania, jednak warto również uzupełnić odpowiednio daty planowanego rozpoczęcia zadania oraz datę planowanego zakończenia zadania.

Ponadto moduł umożliwia edycję zadań, co można wykorzystać na aktualizację postępu prac w danym zadaniu. Postęp ten widoczny jest na pasku postępu pod napisem: "Procent wykonanego zadania". Aby ustalić nowy procent wystarczy kliknąć na pasku postępu co spowoduje automatyczne uzupełnienie paska do miejsca kliknięcia myszą oraz zaktualizuje się napis informując w ilu procentach dane zadanie jest zrealizowane. Pole można modyfikować w skali od 0 do 100. Każde zadanie może posiadać swoje własne zadanie nadrzędne. Dzięki temu program umożliwia budowanie hierarchii zadań i prezentację, które zadania są głównymi, a które podzadaniami. Funkcja ta przyda się użytkownikom chcącym zarządzać zadaniami przy pomocy programu "NotesManager 3", gdyż funkcja podzadań jest bardzo zaawansowana i otwiera nowe możliwości na zarządzanie pracą. Chcąc ustalić zadanie nadrzędne należy skorzystać z przycisku "Wybierz zadanie nadrzędne" co spowoduje otworzenie modułu zadań w trybie tylko do wyboru. Wybrać zadanie można poprzez dwuklik na danym zadaniu.

Wymazanie zadania nadrzędnego możliwe jest poprzez przycisk "Wyczyść zadanie nadrzędne".
Każde zadanie może posiadać tylko jedno zadanie nadrzędne, jednak każde zadanie nadrzędne może być wybrane przez wiele zadań.
Wybór zadania nadrzędnego ma wpływ na zadania podrzędne, gdyż jeśli użytkownik usunie zadanie nadrzędne program zapyta użytkownika czy też wraz z zadaniem nadrzędnym usunąć jego wszystkie zadania podrzędne. Dzięki temu łatwo w programie "Notesmanager 3" zarządzać wieloma zadaniami i praca z nimi staje się łatwa. Podobna sytuacja wydarzy się w sytuacji gdy użytkownik przywróci z kosza zadanie nadrzędne. 

W ten sposób otworzymy okno dialogowe służące do wpisania danych na temat danego zadania:

Kreator strony - przetestuj