NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Tygodniowy plan zajęć

Moduł ten służy do przechowywania informacji cyklicznych w okresie danego tygodnia. Element ten powstał w programie w celu zaplanowania tygodnia i łatwiejszego planowania czasu. Aby możliwe było utworzenie wpisu w tym module konieczne jest uzupełnienie podstawowych informacji takich jak: Temat, opis oraz wybranie dni których dotyczy dany wpis.
Jeden wpis może dotyczyć kilku dni w tygodniu (np. rozpoczęcie pracy o godzinie 8 w dniach od poniedziałku do piątku), dzięki temu tworząc jeden wpis można w programie "NotesManager 3" od razu przydzielić go do kilku dni.Dodatkową informacją na oknie dialogowym jest godzina i minuty rozpoczęcia danego wydarzenia.

Specjalistyczne funkcje modułu planu tygodniowego
Podgląd dni tygodnia - Funkcja ta spowoduje otworzenie kolejnego okna, które ma na celu wyświetlenie wszystkich dni tygodnia wraz z przypisanymi do nich wydarzeniami. Wszystkie informacje są wyświetlone w sposób chronologiczny według godzin i dni, dzięki czemu z łatwością użytkownik może zauważyć jakie wydarzenie go czeka w następnej kolejności oraz kiedy ono nastąpi. Program dla ułatwienia koloruje wiersze w podglądzie poprzez:
Kolor czerwony - godzina, która minęła
Kolor żółty - Aktualna godzina
Kolor pomarańczowy - Wydarzenia, które będą miały miejsce w niedługim okresie (okres możliwy do ustawienia w opcjach)
Kolor zielony - Wydarzenia które dopiero nastąpią.
Okno to służy tylko do informacji i wizualnej prezentacji wydarzeń w danym tygodniu w celu łatwiejszej kontroli czasu i planowaniu przyszłych zadań, spotkań lub też wydarzeń. 
Kreator strony - przetestuj