NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Waluty

Moduł ten umożliwia wprowadzenie danych walut wraz z przypisanym do nich kursem. jednak dodawanie ręczne kolejnych walut byłoby dla użytkownika męczące, a co najważniejsze dane nie byłyby aktualne. Na szczęście w programie "NotesManager 3" powstała funkcja pobierające aktualne kursy walut automatycznie. opis tej funkcji znajduje się kawałek dalej. Program "NotesManager 3" automatycznie dodaje polską złotówkę.

Aby dodać ręcznie walutę wystarczy uzupełnić wymagane pola na oknie dialogowym. Są to: Nazwa waluty oraz kurs średni. Należy jednak pamiętać także o przeliczniku, który automatycznie jest ustawiony na wartość 1 co oznacza, że kurs średni jest wymnażany przez wartość 1. Przelicznik należy ustalać dla walut o bardzo niskim kursie ze względu na to, iż pomaga to w zaprezentowaniu danych, a to z kolei pomaga użytkownikowi w zarządzaniu danymi.
Specjalistyczne funkcje modułu walut
Pobierz kursu walut - Jest to przycisk umożliwiający automatyczne pobranie kursu walut według aktualnych danych Narodowego Banku Polskiego. Dzięki tej funkcji użytkownik ma pewność, iż pobrane dane są aktualne i poprawne. Pobranie automatyczne kursu walut spowoduje, iż użytkownik nie musi wpisywać danych ręcznie. Jest to przycisk zalecany do wykorzystania, każdego dnia którego interesuje użytkownika ten moduł.
Kreator strony - przetestuj