NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Zdarzenia chronologiczne

Moduł zdarzeń chronologicznych jest podobny do modułu kalendarza, różnica polega na tym, iż wyświetla on tylko informacje o istniejących wpisach w poszczególnych modułach w sposób chronologiczny - od najstarszych wydarzeń do najnowszych. W module tym wyłączone zostały informacje o imieninach i planu tygodniowym ze względu na to, iż informacje takie wprowadziłyby chaos informacyjny i dane prezentowane w tym module byłyby nieczytelne dla użytkownika. Dzięki modułowi zdarzeń chronologicznych możliwy jest podgląd do wszystkich zapisanych danych w modułach jednocześnie, mając przy tym informacje o tym kiedy dane wydarzenie będzie miało miejsce. moduł ten z pewnością pomoże zaplanować czas w sposób szybki i bezproblemowy. Wszystkie zasady korzystania z modułu są dokładnie takie same jak w module kalendarza.
Kreator strony - przetestuj